Informacje i porady

Wyniki wyszukiwania dla: izba

Results 1 - 10 of 34 Page 1 of 4
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa – dane kontaktowe

Relevance: 100%      Posted on: 2 marca 2010

ul.Odrzańska 22, 50-114 Wrocław dos@dos.piib.org.pl (71) 337-62-30, (71) 337-62-50, (71) 337-62-53 (71) 337-62-40 ul.Rumińskiego 6, 85-030 Bydgoszcz kup@piib.org.pl (52) 366-70-52, (52) 366-70-54 (52) 366-70-59 ul.Bursaki 19, 20-150 Lublin lub@piib.org.pl (81) 534-78-12 (81) 534-78-12 ul.Kazimierza Wielkiego 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski lbs@lbs.piib.org.pl (95) 720-15-38, (95) 720-66-41 (95) 720-77-17 ul.Północna 39, 91-425 Łódź…

Egzaminy na uprawnienia budowlane 2012 – Zdawalność i statystyki

Relevance: 56%      Posted on: 2 marca 2013

Jak podała Polska Izba Inżynierów budownictwa do egzaminu na uprawnienia budowlane w 2012 roku przystąpiło w obydwu sesjach 5778 kandydatów. Pomyślnie przez egzamin testowy i ustny przeszło 4921 inżynierów. Do egzaminu przystąpiło 2986 kandydatów, z czego egzamin z wynikiem pozytywnym zakończyło 2457 osób. Zdawalność egzaminu testowego wyniosła ponad 90%. Gorsze…

Ciekawe statystyki uprawnień budowlanych w 2010

Relevance: 46%      Posted on: 20 czerwca 2011

Ciekawe statystyki na temat osób posiadających uprawnienia budowlane i zrzeszonych w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. STATYSTYKI: * PIIB ma 114 010 członków zarejestrowanych w 16 okręgowych izbach według danych z 31 grudnia 2010 r. Najliczniejsza jest izba mazowiecka licząca 17 186 osób, najmniej członków skupia izba opolska – 2 637.…

Egzaminy na uprawnienia budowlane – statystyki 2009

Relevance: 45%      Posted on: 2 marca 2010

Ponad 2300 osób w całym kraju  zdało egzamin na uprawnienia budowlane podczas zimowej sesji egzaminacyjnej w 2009 r. Średnia zdawalność wyniosła 91%. W sumie podczas dwóch sesji ubiegłorocznych – wiosennej i zimowej – uprawnienia otrzymało blisko 4500 osób. Do pierwszego etapu zimowej sesji egzaminacyjnej, czyli testu pisemnego przystąpiło w całym…

Darmowy dostęp do norm budowlanych dla członków PIIB

Relevance: 41%      Posted on: 21 marca 2013

Polska Izba Inżynierów Budownictwa udostępniła dostęp online do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm związanych z budownictwem. Dostęp jest darmowy dla wszystkich członków Izby i odbywa się online poprzez portal członkowski PIIB. (link)

Nowe rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Relevance: 39%      Posted on: 6 października 2014

Dnia 25 września 2014 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Przypomnijmy, iż stara wersja straciła ważność w związku z wejściem w życie tzw. ustawy deregulacyjnej.   Rozporządzenie określa między innymi : Zasady odbywania praktyki zawodowej i weryfikacji posiadanego wykształcenia Sposób przeprowadzania egzaminów na…

Dlaczego Izba wymaga znajomości nieaktualnych przepisów?

Relevance: 39%      Posted on: 19 lutego 2013

Dnia 10.01.2013 jak co roku na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pojawił się wykaz przepisów, których znajomość będzie wymagana na najbliższym egzaminie na uprawnienia budowlane ( sesja Wiosna 2013). Naszą uwagę zwróciły dwie pozycje w w/w wykazie: Nr 97 - Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach      …

Zadania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Relevance: 37%      Posted on: 17 sierpnia 2011

Do zadań Izby jako samorządu zawodowego należy reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków, a w szczególności: - realizacja zadań określonych w art. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 5, poz. 42 z 2001 r. z późniejszymi zmianami),…

Weryfikacja i kwalifikacja wymaganego wykształcenia

Relevance: 36%      Posted on: 22 stycznia 2015

Prezentujemy zasady weryfikacji i kwalifikacji wymaganego wykształcenia dla uzyskania uprawnień budowlanych określone w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które weszło w życie 25.09.2015 Kwalifikowania i weryfikacji wykształcenia za odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności oraz zakresu uprawnień budowlanych izba dokonuje przez stwierdzenie zgodności ukończonego kierunku studiów z…

Egzaminy dla osób ukaranych

Relevance: 34%      Posted on: 11 lutego 2015

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, na które nałożony został obowiązek złożenia egzaminu podchodzą do niego według następujących zasad: Osoby z uprawnieniami uzyskanymi w oparciu o ustawę Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 Egzamin przeprowadza się według zasad obowiązujących dla osób przystępujących do…

Copyright: UprawnieniaBudowlane.pl 2011-2015 UPRAWNIENIA BUDOWLANE i ARCHITEKTONICZNE - Egzamin na uprawnienia budowlane, książka praktyki zawodowej, dziennik praktyki, prawo budowlane, uprawnienia architektoniczne, uprawnienia elektryczne, uprawnienia sanitarne, uprawnienia sep, uprawnienia projektowe, przykładowe pytania i odpowiedzi na egzamin, zdawalność i wyniki egzaminów, kursy i szkolenia, jak wypełniać książkę praktyk, prawo budowlane, testy na uprawnienia budowlane, kurs przygotowawczy
Okręgowe Izby: Szczecin, Poznań, Olsztyn, Kielce, Katowice, Gdańsk, Białystok, Rzeszów, Opole, Warszawa, Kraków, Łódź, Gorzów Wielkopolski, Lublin, Bydgoszcz, Wrocław