Skip to main content

Dlaczego Izba wymaga znajomości nieaktualnych przepisów?

Dnia 10.01.2013 jak co roku na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pojawił się wykaz przepisów, których znajomość będzie wymagana na najbliższym egzaminie na uprawnienia budowlane ( sesja Wiosna 2013). Naszą uwagę zwróciły dwie pozycje w w/w wykazie: Nr 97 – Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach       Nr 134 – Rozporządzenie Ministra […]

Czytaj więcej

Terminy składania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w sesji JESIEŃ 2016

Poniżej podano terminy przyjmowania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w poszczególnych okręgowych izbach inżynierów do sesji JESIEŃ 2016. Terminy składania wniosków OKRĘGOWA IZBA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa od 8 do 19 sierpnia Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa do 25 sierpnia Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa od 1 lipca do 26 sierpnia […]

Czytaj więcej

wykaz jesien 2016

Wykaz aktów prawnych na egzamin na uprawnienia – JESIEŃ 2016

Polska Izba Inżynierów Budownictwa dnia 17.08.2016 opublikowała wykaz aktów prawnych, których znajomość będzie wymagana na najbliższym egzaminie na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2016. Tym razem w zestawieniu znalazły się 164 ustawy i rozporządzenia, pogrupowane działami. Dla każdej specjalności i rodzaju uprawnień wymagana znajomość jest inna.   Wykaz obowiązuje dla następujących specjalności uprawnień: Kb- specjalność […]

Czytaj więcej

Zaświadczenia już tylko elektronicznie

Okręgowe Izby Inżynierów zaprzestają wysyłania zaświadczeń o przynależności do izby w formie papierowej za pomocą tradycyjnej poczty. Od tej pory zaświadczenia, każdy będzie mógł pobrać samodzielnie po zalogowaniu się na swoje konto w portalu członkowskim PIIB. Niektóre z Izb taki system praktykowały już od dłuższego czasu ( np. Mazowiecka ). Natomiast jednymi z ostatnich były […]

Czytaj więcej

Wykaz norm na egzamin WIOSNA 2016

Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała wykaz polskich norm, instrukcji, poradników oraz wytycznych jakich znajomość oraz umiejętności praktycznego zastosowania będzie sprawdzana na egzaminie na uprawnienia budowlane w sesji WIOSNA 2016. Wykaz obowiązuje dla następujących specjalności uprawnień budowlanych KB – konstrukcyjno-budowlanej ID – inżynieryjnej drogowej IM – inżynieryjnej mostowej IS – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i […]

Czytaj więcej

Program Prawo 24 Non Stop

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów, na okręgowym zjeździe zgłosiła plany uruchomienia całodobowej infolinii udzielającej porad z zakresu prawa budowlanego, aktualnych przepisów techniczno-budowlanych oraz ustaw powiązanych z procesem budowlanym ( m.in. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo zamówień Publicznych). Porady, w szczególności miałyby być skierowane do osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. [tlt_header important=”3″]Ramowe założenia programu[/tlt_header] […]

Czytaj więcej

Wzory dokumentów

[tlt_header important=”2″]Zestawnienie wzorów dokumentów związanych z uprawnieniami budowlanymi[/tlt_header] [tlt_header important=”4″]KWALIFIKACJA I PRAKTYKA ZAWODOWA – DOKUMENTY W FORMACIE MS WORD[/tlt_header] [tlt_button label=”Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej” href=”https://uprawnieniabudowlane.pl//wp-content/uploads/2016/01/Oświadczenie-potwierdzające-odbycie-praktyki-zawodowej.doc” icon=”download” size=”medium” ] [tlt_button label=”Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej” href=”https://uprawnieniabudowlane.pl//wp-content/uploads/2016/01/Zbiorcze-zestawienie-odbytej-praktyki-zawodowej.doc” icon=”download” size=”medium” ] [tlt_button label=”Formularz osobowy” href=”https://uprawnieniabudowlane.pl//wp-content/uploads/2016/01/Formularz-osobowy.doc” icon=”download” size=”medium” ] [tlt_button label=”Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych” href=”https://uprawnieniabudowlane.pl//wp-content/uploads/2016/01/Wniosek-o-nadanie-uprawnien-budowlanych.doc” icon=”download” size=”medium” […]

Czytaj więcej

Polak wiceprezydentem Europejskiej Rady Izb Inżynierów

Na odbywającym się w Rzymie XII posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Rady Izb Inżynierów ( ECEC) wybrano jej zarząd na lata 2016 do 2018. Na stanowisko wiceprezydenta powołano pana Zygmunta Meyera, który w organizacji reprezentował Polską Izbę Inżynierów Budownictwa i był jednocześnie przewodniczącym Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów. Dotychczasowo polak pełnił również funkcję audytora w ECEC, z […]

Czytaj więcej