Miesięczne Archiwum: Luty 2017

Wykaz aktów prawnych i norm – egzamin Wiosna 2017

Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała wykaz przepisów ( ustawi i rozporządzeń ), których znajomość będzie wymagana na egzaminie testowym i ustnym na uprawnienia budowlane...

Najczęściej czytane

Najnowsze informacje

Często komentowane