Skip to main content

Wykaz aktów prawnych – uprawnienia architektoniczne – egzamin WIOSNA 2016

IARP opublikowała wykaz aktów prawnych, których znajomość będzie wymagana na egzaminie na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w sesji WIOSNA 2016, który odbędzie się 24 czerwca 2016 roku. Wykaz obejmuje 49 aktów prawnych. Zakres wymaganej znajomości danego przepisu ( szczegółowy lub ogólny) ustalony został w zależności od rodzaju zdawanych uprawnień architektonicznych.   POBIERZ WYKAZ AKTÓW […]

Czytaj więcej

Zaświadczenia już tylko elektronicznie

Okręgowe Izby Inżynierów zaprzestają wysyłania zaświadczeń o przynależności do izby w formie papierowej za pomocą tradycyjnej poczty. Od tej pory zaświadczenia, każdy będzie mógł pobrać samodzielnie po zalogowaniu się na swoje konto w portalu członkowskim PIIB. Niektóre z Izb taki system praktykowały już od dłuższego czasu ( np. Mazowiecka ). Natomiast jednymi z ostatnich były […]

Czytaj więcej

Aplikacja Warunki Techniczne 2016 na Android

Aplikacja WARUNKI TECHNICZNE 2016 na ANDROID umożliwia szybki i łatwy dostęp do aktualnego i oficjalnie ujednoliconego tekstu Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.   Stan prawny Ostatnia uwzględniona aktualizacja: Dz.U. z 2015 poz. 1422 z dnia 8.09.2015     Aplikacja nie wymaga stałego dostępu do internetu poza instalacją. Bezpłatna […]

Czytaj więcej