Skip to main content

Rozliczanie czasu pracy przy odbywaniu praktyki zawodowej 2016

Na podstawie informacji uzyskanych z Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych oraz informacji od osób ubiegających się o uprawnienia informujemy o nowym podejściu do rozliczania czasu pracy podczas odbywania praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych.     Według najnowszej interpretacji okres praktyki zawodowej ( niezależnie od rodzaju umowy z pracodawcą ) rozliczany jest w tygodniach pracy. […]

Czytaj więcej

Pierwsze Prawo Budowlane i początki uprawnień w Polsce

Historia uprawnień budowlanych w Polsce sięga roku 1928 kiedy to pojawiło się rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli. (pisownia oryginalna) [ DZ.U. 1928 poz.202 nr 23]. Rozporządzenie wprowadzało konieczność nadzorowania niektórych rodzajów robót przez technicznego kierownika robót budowlanych.   Co ciekawe w przypadku niektórych prostych […]

Czytaj więcej