Skip to main content

Rusza elektroniczny rejestr wniosków zgłoszeń i decyzji o pozwoleniu na budowę

W związku z nowelizacją ustawy Prawo Budowlane, z dniem 1 stycznia 2016 ruszył elektroniczny rejestr wniosków o pozwolenie na budowę, zgłoszeń oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. W rejestrze będzie można znaleźć informację dotyczące budowy: wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub na działkach, na których zostały […]

Czytaj więcej

Jak oceniasz zmiany w uprawnieniach – wyniki ankiety

W związku z wejściem w życie w 2014 roku ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych oraz dużymi zmianami w sposobie zdobywania uprawnień budowlanych zapytaliśmy Was co sądzicie o zmianach. Poniżej podajemy wyniki ankiety zamieszczonej na stronie: Link Okazuje się, iż większość pozytywnie oceniła możliwość uzyskiwania uprawnień przez inżynierów, techników oraz mistrzów. Skrócenie […]

Czytaj więcej

Dni inżyniera budownictwa na targach BUDMA 2016

Jednym z wydarzeń odbywających się w dniach 02-06 luty 2016 w Poznaniu, Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury będzie Dzień Inżyniera Budownictwa ( od 02.02 d0 03.02). W ramach tego dnia zaplanowano wiele ciekawych szkoleń i wykładów, związanych m.in z najnowszymi zmianami w prawie budowlanym, ustawie o wyrobach budowlanych, zmiany związane z oznakowaniem CE oraz wiele […]

Czytaj więcej

Polak wiceprezydentem Europejskiej Rady Izb Inżynierów

Na odbywającym się w Rzymie XII posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Rady Izb Inżynierów ( ECEC) wybrano jej zarząd na lata 2016 do 2018. Na stanowisko wiceprezydenta powołano pana Zygmunta Meyera, który w organizacji reprezentował Polską Izbę Inżynierów Budownictwa i był jednocześnie przewodniczącym Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów. Dotychczasowo polak pełnił również funkcję audytora w ECEC, z […]

Czytaj więcej

Terminy składania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w sesji wiosna 2016

Poniżej podano terminy przyjmowania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w poszczególnych okręgowych izbach inżynierów do sesji WIOSNA 2016. Przypominamy, iż terminy są ostateczne, a składane wnioski powinny być kompletne ( tzn. prawidłowo wypełnione oraz zawierające wszystkie załączniki. Terminy składania wniosków OKRĘGOWA IZBA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa dnia 18 stycznia do dnia […]

Czytaj więcej

Koszty kwalifikacji oraz egzaminu na uprawnienia budowlane w 2016 roku

Zgodnie z uchwałą nr 24/R/14 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa koszty postępowania kwalifikacyjnego do uzyskania uprawnień budowlanych oraz samego egzaminu w 2016 roku. wynoszą odpowiednio: Dla oddzielnych uprawnień budowlanych do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego – 800 zł za przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia – 800 zł za ponowne przeprowadzenie […]

Czytaj więcej

Instrukcja aktualizacji programu Uprawnienia Budowlane

Krok 1 – Sprawdzenie aktualnej wersji programu W celu weryfikacji czy używana jest aktualna wersja programu należy odczytać numer wersji znajdujący się w lewym dolnym rogu ekranu głównego. oraz porównać go z aktualnym numerem wersji podanym poniżej: Aktualna wersja programu Uprawnienia Budowlane: 5/2017 Jeżeli numery się różnią to należy przejść do kroku 2 i dokonać […]

Czytaj więcej