Skip to main content

Egzamin wiosna 2015 – wykaz wymaganych aktów prawnych

Prezentujemy najnowszy wykaz wymaganych aktów prawnych , których znajomość będzie wymagana na egzaminie na uprawnienia budowlane w sesji WIOSNA 2015. W zestawieniu zawarto 162 ustaw i rozporządzeń wraz z określeniem wymaganego stopnia znajomości dla poszczególnych specjalności i rodzajów uprawnień, Nowością jest pojawienie się w wykazie specjalności hydrotechnicznej oraz usunięcie specjalności architektonicznej, która została w całości […]

Czytaj więcej