Miesięczne Archiwum: Sierpień 2011

Zadania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Do zadań Izby jako samorządu zawodowego należy reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków, a w szczególności:realizacja zadań określonych w art. 8 ustawy z...

Najczęściej czytane

Najnowsze informacje

Często komentowane