Skip to main content

Aktualne akty prawne – egzamin na uprawnienia budowlane – zima 2010

Poniżej podstawowe akty prawne, których znajomość wymagana jest na egzaminie na uprawnienia budowlane. Stan prawny przepisów zgodny z Szczegółowym programem egzaminów z dnia 10.08.2010 opracowanym przez PIIB: Prawo budowlane – tekst ujednolicony Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie warunki techniczne uzytkowania bud mieszkal Dz.U. z 1999 nr 74 poz. 836 Ustawa o […]

Czytaj więcej