Skip to main content

Wyniki egzaminu na uprawnienia budowlane – wiosna 2010

Ponad 2240 osób w całym kraju zdało egzamin na uprawnienia budowlane w czasie wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2010 r. Średnia zdawalność wyniosła 85,3%. Do pierwszego etapu wiosennej sesji egzaminacyjnej, czyli testu pisemnego przystąpiło w całym kraju 2630 zainteresowanych. Najwięcej zdających było w izbie mazowieckiej (ponad 320 osób), następnie małopolskiej (ponad 300) śląskiej (prawie 300), wielkopolskiej […]

Czytaj więcej

Wniosek w sprawie nadania uprawnień budowlanych

Po odbyciu wymaganej praktyki zawodowej oraz podjęciu decyzji o terminie egzaminu (sesja wiosenna lub jesienna) możemy rozpocząć procedurę formalną. W pierwszej kolejności należy w okręgowym oddziale PIIB, właściwym swemu miejscu zameldowania złożyć wniosek w sprawie nadania uprawnień budowlanych. Uwaga! Termin składania wniosków jest ściśle określony przez Okręgowy odział PIIB, do którego przynależymy i zwykle przypada […]

Czytaj więcej

Opiekun praktyki zawodowej

Według obowiązujących przepisów osoba będąca opiekunem praktyki musi nie tylko posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności, o jaką się staramy lecz także mieć opłacone składki członkowskie w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, które de facto uprawniają go do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia […]

Czytaj więcej