Zachęcamy do wpisywania w komentarzach Waszych wspomnień z egzaminu na uprawnienia budowlane. Prosimy o podawanie terminu egzaminu (rok, sesja), izby, w której się zdawało oraz specjalności. Interesujące będą w szczególności porady i odczucia z przebiegu egzaminu, wylosowane / zadawane przez komisję pytania oraz niestandardowe informacje i problemy na egzaminach.

Pamiętajcie wszelkie komentarze mogą okazać się bezcenne, w starciu z zespołem egzaminacyjnym! Jeżeli korzystasz przed egzaminem, nie zapomnij tutaj wrócić by ułatwić życie przyszłym zdającym.

 

Aktualne pytania na egzamin ustny na uprawnienia budowlane – Interaktywny zbiór

490 KOMENTARZE

 1. Często na egzaminie pojawiają się pytania o sposób odbioru na budowie np: fundamentów, stropów, tynków, szalunków, rusztowań, robót zanikowych itp. Może mi ktoś napisać na podstawie czego dobrze odpowiedzieć na to pytanie? Czy jest jakaś norma lub rozporządzenie określająca konkretny zakres i metody odbioru robót budowlanych? Ewentualnie może poleci ktoś jakąś dobrą literaturę aby ogarnąć ten temat? Dziękuję i pozdrawiam!

  • Co prawda nie do końca moją branża ale często słyszę, że odpowiedzi na większość pytań można znaleźć w „Majstrze budowlanym”. Jeśli chodzi o sposób odbioru to moim zdaniem sprawa się rozchodzi o zakres sprawdzenia wykonania danego elementu, koniczne do przeprowadzenia badania i dopuszczalne odchyłki.

 2. Śląska Izba, Wykonawcze i projektowe bez ograniczeń (drogowe). Wiosna 2018
  Zestaw 1.

  1. Pochylenie na łukach po co i jakie
  2. Technologia wykonywania poszerzenia nawierzchni,
  3. Widoczność na skrzyżowaniach i zjazdach,
  4. Kto odpowiada za budowę i przebudowę zjazdów,
  5. Zadanie: projekt skrzyżowania drogi krajowej z droga powiatowa z
  sygnalizacja świetlna i przystankami autobus. ( W granicach miasta na
  prawach. Powiatu) co z kim załatwiam
  6. Płyty przejściowe (co to po co )
  7. Odcinek próbny przy budowie nasypu,
  8. Iloczyn ruchu na przejeździe drogowo kolejowym,
  9. Kto może wykonywać kontrolę techniczne obiektu budowlanego,
  10. Do czego zobowiązuje się wykonawca w umowie o roboty budowlane .

  Zestaw 2
  1. Klasy dróg, kto zarządza,
  2. Kiedy pozwolenie na użytkowanie
  3. Strefa płatnego parkowania,
  4. Parametry skrzyżowania drogi klasy G i klasy z,
  5. Odległość miejsc postojowych od przejścia dla pieszych,
  6. Warunki transportu MMA
  7. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu miarodajnego, prędkość
  przepływu w przepustach ,
  1. Strefa ruchu, teren zabudowy, strefa zamieszkania, obszar zabudowany
  2. Nawierzchnia na przejeździe drogowo-kolejowym,
  3. Problem: droga powiatowa jednopasowa zmieniona na drogę dwupasmowa,
  4. Jakie warstwy na gruntach o wysokim poziomie wód gruntowych,
  5. Substancje szkodliwe na autostradach płatnych,
  6. Zatoki autobusowe, wymagania projektowe,
  7. Umowa o dzieło , kiedy można rozwiązać,
  8. Odstępstwo od zatwierdzonego projektu,
  9. Przepusty dla zwierząt

  Zestaw 3
  1. W jaki sposób projektuje się węzły na autostradach płatnych ,
  2. Pas dzielący autostrady płatnej,
  3. Rodzaje rowów odwadniających,
  4. Sposób odwodnienia nasypu przyczółków ,
  5. Czy zamawiający może odmówić zapłaty za niewykonane dzieło ,
  6. Co to jest droga ekspresowa wg ustawy o dr. Publicznych ,
  7. Zadanie projektowe, droga wojewódzka łącząca dwa miasta na prawach
  powiatu,
  8. Asfalt porowaty,
  9. Kategorie przejazdów i przejść kolejowych ,

  Zestaw 4
  1. Projektowanie drogi hamowania ze zjazdu na lotnisku,
  2. Zjazd na drogę wewnetr wewnętrzna do marketu,
  3. Łącznice, rodzaje , parametry,
  4. Stabilizacja gruntu spoiwami,
  5. Usytuowanie w obiekcie mostowym sieci ,
  6. Różnica miedzy zarządca i zarządem drogi.
  7. Generalny pomiar ruchu,

  Zestaw 5
  1. Ekrany akustyczne
  2. Szerokości pasa kołowania na lotnisku,
  3. Opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych wg ustawy o drogach
  publicznych,
  4. Zasady lokalizacji zatok autobusowych,
  5. Widoczność na skrzyżowaniu drogi i kolejowej,
  6. Zaprojektować rondo drogi powiatowej i wojewódzkiej,
  7. Skropienie nawierzchni,

  Zestaw 6 (od koleżanki)
  Pytania od koleżanki na wykonawcze
  1. Czy osoba, która nabyła nieruchomość z rozpoczętą budową musi
  występować o nowe pozwolenie na budowę?
  2. Kto i na podstawie czego określa kategorię geotechniczną obiektu?
  3.Jaki organ jest właściwy do wznowienia postępowania?
  4. Jak ustawa o drogach publicznych reguluje sprawy dotyczące
  napowietrznych linii telekomunikacyjnych, rurociagowych, energetycznych
  wzdłuż pasa drogowego poza pasem drogowym?
  5. W jaki sposób projektuje się odwodnienie wgłębne na autostradach?
  6. Zasady projektowania pasów postojowych przy ulicach.
  7. Zasady prowadzenia robót pomiarowych przy robotach ziemnych.
  8. Problem do rozwiązania: W jaki sposób należy podejść do prośby
  obywateli dotyczącej lokalizacji przejścia dla pieszych na drodze
  dwujezdniowej klasy G. Przejście miałoby być finansowane z budżetu
  obywatelskiego

 3. Kujawsko-pomorskie. Uprawnienia KB bez ograniczeń. Pierwsze i najważniejsze – Normy. Można ale i trzeba mieć swoje. Niby komisja egzaminacyjna udostepnia a ja swoich nie mialem a te co zostaly udostępnione to niepełne bez niektórych stron i zawartość nie zgadzała się ze spisem treści.
  1. Sposób montażu stropu z plyt kanałowych
  2. Betonowanie i zbrojenie slupów
  3. BHP przy pracach ziemnych
  4. Co trzeba zdobić by mieć podłączone media na budowie
  5. Kanaly wentylacyjne i spalinowe opisać
  6. Wysokość przewodów spalinowych nad dachem
  7. Dylatacja ścian szczelinowych
  8. Nie pamietam

  Ja zdałem.

 4. Lubelska Izba konstrukcyjno-budowlane W
  1. Gdzie ma prawo wstępu Nadzór Budowlany
  2. Jakie obowiązki ma członek Izby Inżynierów Budownicwa
  3. Znak Budowlany i kto go nadaje
  4. Odległości miejsca składowania śmieci od budynków – UWAGA bo zostało to zmienione w ostatniej nowelizacji tj ze stycznia 2018
  5. Zasady układania mieszanki betonowej w deskowaniu
  6. Jakie obowiązki ma pracodawca w przypadku wypadku w pracy
  7. Cement ekspansywny
  8. Zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych

  Pytania innych:
  – klasy drewna
  – podłoga pływająca

 5. Przemek Lubelska Izba Wykonawcze sanitarna

  1.Przyłącze wodociągowe
  2.Książka obiektu budowlanego
  3.Metody zgrzewania rur PP
  4.Kto to jest wykonawca według Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  5.Katastrofa budowlana

 6. Kuj pom KB wykonawcze
  1. Ściana trójwarstwowa
  2. Stężenia pionowe/poziome w halach stalowych
  3. Ława drutowa
  4. Definicja obiekt małej architektury
  5. Wymiary miejsca postojowego dla sam.
  6. Zasady projektowania i wznoszenia budynków
  7. 5 metod badania przewodów kominowych/wentylacyjnych
  8. Dokumentacja użytkowa budynku

 7. Lubelska Izba konstrukcyjno-budowlane P+W
  1. Co podlega obowiązkowej kontroli co 5 lat
  2. Zagospodarowanie placu budowy
  3. Jak uwzględniamy obciążenie od ścianek działowych
  4. Zasady wymiarowania fundamentów
  5. Zasady obliczania żeber usztywniających w konstrukcjach stalowych
  6. Zasady zbrojenia stropów płaskich
  7. Zabezpieczenie antykorozyjne stali
  8. Zagęszczanie mieszanki betonowej
  9. Klasy odporności ogniowej elementów budynku
  10. Projekt badania gruntowego

 8. Kuj-Pom Izba. Wykonawcze bez ograniczeń KB. Wiosna 2018
  1. Omów zbrojenie fundamentów.
  2. Omów stężenia występujące w konstrukcjach stalowych.
  3. Strop ceram 50.
  4. Łączniki metalowe w konstrukcjach drewnianych.
  5. Rusztowanie-bhp
  6. Jakie obiekty są zwolnione z corocznej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych.
  7. Odległość budynku od granicy lasu ( 0m jeśli na naszej działce ta granica, 4m jeśli u sąsiada).
  8. Rozbiórka – kiedy zgłoszenie kiedy pozwolenie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here