Informacje i porady

Wyniki wyszukiwania dla: o

Results 1 - 50 of 126 Page 1 of 3
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

Wykaz kierunków studiów wyższych odpowiednich i pokrewnych dla danej specjalności

Posted on: 22 January 2015

WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW WYŻSZYCH ODPOWIEDNICH I POKREWNYCH DLA DANEJ SPECJALNOŚCI Lp. Specjalność uprawnień budowlanych Kierunki studiów wyższych odpowiednie dla danej specjalności Kierunki studiów wyższych pokrewne dla danej specjalności 1 architektoniczna bez ograniczeń architektura lub architektura i urbanistyka - 2 architektoniczna w ograniczonym zakresie architektura lub architektura i urbanistyka kierunek studiów…

Weryfikacja i kwalifikacja wymaganego wykształcenia

Posted on: 22 January 2015

Prezentujemy zasady weryfikacji i kwalifikacji wymaganego wykształcenia dla uzyskania uprawnień budowlanych określone w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które weszło w życie 25.09.2015 Kwalifikowania i weryfikacji wykształcenia za odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności oraz zakresu uprawnień budowlanych izba dokonuje przez stwierdzenie zgodności ukończonego kierunku studiów z…

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków dla inżynierów bez uprawnień

Posted on: 21 January 2015

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, rozszerza listę osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Od dnia 09.03.2015 ( dzień wejścia w życie Ustawy ) świadectwa takie będą mogli sporządzać także inżynierowie odpowiednich kierunków studiów, nie posiadający uprawnień budowlanych. Zgodnie z ustawą świadectwa charakterystyki energetycznej…

Praktyka zawodowa w 2015 roku według nowych zasad

Posted on: 20 January 2015

Poniżej prezentujemy nowe zasady dotyczące praktyki zawodowej, które wprowadziło nowe rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wchodzące w życie 25.09.2014. Zmiany dotyczą przede wszystkim rezygnacji z książki praktyki zawodowej i zastąpienie jej oświadczeniem; możliwości zaliczenia do okresu praktyki zawodowej pracy w organach administracji rządowej, samorządowej i nadzoru budowlanego;…

Dokumentowanie praktyki zawodowej w roku 2015 oraz okresie przejściowym

Posted on: 19 January 2015

Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które weszło w życie 25.09.2014 wprowadziło spore zamieszanie z dokumentowaniu praktyki zawodowej. Wycofana została książka praktyki zawodowej , a dokumentowanie praktyki odbywać się ma za pomocą oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki . Ze względu na problemy kandydatów z interpretacją zapisów rozporządzenia przypominamy jak…

Prawo budowlane 2015 – tekst jednolity

Posted on: 18 January 2015

Aktualny na rok 2015 tekst ustawy z dnia 9 lipca 1994 Prawo Budowlane. Akt posiada tekst jednolity.     Ustawa – Prawo budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Duże zmiany w prawie budowlanym 2015

Posted on: 18 January 2015

Uchwalona 16.01.2015 przez Sejm RP nowelizacja prawa budowlanego przynosi wiele poważnych zmian dla budujących. Najważniejsze z nich to: Likwidacja pozwolenia na budowę oraz przebudowę domów jednorodzinnych, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granicę działki Zniesienie obowiązku dołączania do projektu budowlanego oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła…

Statystyki egzaminu JESIEŃ 2014 – znaczny spadek zdawalności

Posted on: 13 January 2015

Polska Izba Inżynierów Budownictwa dnia 7 stycznia 2015 podała statystyki dotyczące egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2014. Przypomnijmy, iż sesja ta jako pierwsza została przeprowadzona zgodnie z nowymi wytycznymi ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Do egzaminu pisemnego dopuszczonych 3172 kandydatów, z czego  faktycznie do…

Zakres pytań oraz warunki przeprowadzania egzaminu ustnego w roku 2015

Posted on: 10 January 2015

w zależności od rodzaju i zakresu uprawnień, zdający podczas egzaminu ustnego odpowiadają na 5 – 10 pytań przygotowanych przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną w formie zestawu pytań. czas trwania części ustnej egzaminu wynosi 60 minut, w tym nie więcej niż 25 minut przeznaczone jest na przygotowanie się kandydata do odpowiedzi. zestawy…

Zakres pytań oraz warunki przeprowadzania egzaminu pisemnego w roku 2015

Posted on: 9 January 2015

na uprawnienia bez ograniczeń - łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi – test zawiera 90 pytań testowych w tym: 63 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie 18 pytań…

Egzamin na uprawnienia budowlane 2015 – daty i terminy

Posted on: 7 January 2015

Egzamin pisemny ( testowy) na uprawnienia budowlane odbędzie się w dniu 15.05.2015 we wszystkich Okręgowych Izbach Inżynierów. Terminy oraz godziny egzaminów ustnych zostaną podane indywidualnie w zaproszeniu na egzamin.

Egzamin na uprawnienia budowlane 2015 – zakres wiedzy i umiejętności

Posted on: 7 January 2015

Opublikowano nowy zakres wiedzy i umiejętności na egzamin pisemny i ustny zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawnie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Nowością jest położenie większego nacisku na wiedzę dotyczącą zagadnień BHP na egzaminie pisemnym oraz wprowadzenie jednego…

Nowe stawki w postępowaniu kwalifikacyjnym na rok 2015

Posted on: 7 January 2015

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w  dniu 10 grudnia 2014 r. ustaliła następujące stawki  za postępowanie kwalifikacyjne dla uzyskania uprawnień budowlanych na rok 2015: 1) z tytułu kwalifikowania – 800,00 zł 2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu - 800,00zł 3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu – 450,00 zł 1) z tytułu kwalifikowania…

Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej – Wzór jesień 2014

Posted on: 8 November 2014

Wobec licznych pytań związanych z wejście w życie rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dniu 25.09.2014 publikujemy wzór zbiorczego zestawienia odbytej praktyki zawodowej. Wzór ten będzie zastępował tradycyjnie wydawaną książkę praktyki zawodowej. Zbiorcze zestawienie praktyki

Nowy program przeprowadzenia egzaminów na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2014

Posted on: 28 October 2014

Informujemy, iż 23 października 2014 roku pojawił się nowy szczegółowy program przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2014 w specjalnościach i zakresach należących do kompetencji Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Program uwzględnia zasady przeprowadzania egzaminów określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w…

Książka praktyki zawodowej odchodzi do lamusa

Posted on: 10 October 2014

Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które weszło w życie 25 września 2014 roku wprowadziło duże zmiany w zakresie dokumentowania praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych. Najważniejszą z nich jest rezygnacja z tradycyjnie wypełnianej książki praktyki zawodowej i zastąpienie jej oświadczeniem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej podpisywanym przez opiekuna praktyki.…

Nowe rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Posted on: 6 October 2014

Dnia 25 września 2014 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Przypomnijmy, iż stara wersja straciła ważność w związku z wejściem w życie tzw. ustawy deregulacyjnej.   Rozporządzenie określa między innymi : Zasady odbywania praktyki zawodowej i weryfikacji posiadanego wykształcenia Sposób przeprowadzania egzaminów na…

Egzamin na uprawnienia budowlane jesień 2014 … czyli jeden wielki chaos

Posted on: 9 September 2014

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych w założeniu miała przynieść wiele korzyści absolwentom oraz młodym pracownikom rozpoczynającym swą karierę na rynku pracy likwidując bariery administracyjne. Na chwilę obecną jednak wygląda na to, iż likwidacja poszła za daleko gdyż wraz z wejściem…

Największe firmy budowlane w Polsce

Posted on: 14 June 2014

Przedstawiamy ranking największych firm budowlanych w Polsce. Na pierwszym miejscu Budimex S.A z przychodami na poziomie ponad 6 mld złotych.

Rewolucja w uprawnieniach 2014 – ustawa deregulacyjna zatwierdzona

Posted on: 31 May 2014

Prezydent podpisał w piątek 30.05.2014 ustawę  o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Dotyczy ona 82 profesji technicznych w tym: architektów, urbanistów oraz inżynierów budownictwa. Głównym założeniem rozwiązań przyjętych w ustawie jest ułatwienie i przyśpieszenie drogi do uzyskania uprawnień budowlanych umożliwiających wykonywanie zawodu.     Ustawa wejdzie w życie po…

Uprawnienia budowlane znów dla techników i mistrzów w 2014 roku

Posted on: 31 May 2014

30 maja 2014 prezydent RP podpisał ustawę o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, tzw. ustawę deregulacyjną. Jedną z głównych jej założeń jest wprowadzenie możliwości zdobywania wykonawczych uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie przez techników oraz mistrzów. Zatem technicy i mistrzowie ruszajcie do okręgowych izb po nowe uprawnienia! Więcej o…

23 Sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane już za nami – Wiosna 2014

Posted on: 20 May 2014

Szesnastego maja 2014 roku wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa w Polsce rozpoczęła się wiosenna sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane. Okręgowe komisje kwalifikacyjne zakwalifikowały do niej około 3000 kandydatów w kraju. Liczba kandydatów, chętnych do zdobycia uprawnień budowlanych w XXIII wiosennej sesji egzaminacyjnej, jest porównywalna z poprzednimi sesjami, np. w XXI sesji egzaminacyjnej zakwalifikowano 2550 nowych…

Na jakiej uczelni studiować budownictwo lub architekturę – ranking uczelni 2013

Posted on: 6 May 2014

Prezentujemy ogólnopolski ranking uczelni wyższych opracowany przez miesięcznik Perspektywy, który obrazuje poziom nauczania i warunki do studiowania dla kierunków Architektura, Urbanistyka i Budwnictwo. Ranking pochodzi z roku 2013.

Prawo budowlane 2014 – tekst jednolity

Posted on: 25 February 2014

Aktualny ujednolicony tekst ustawy z dnia 9 lipca 1994 Prawo Budowlane.     Ustawa – Prawo budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Zdobycie uprawnień budowlanych w 2014 roku będzie kosztowało więcej

Posted on: 23 February 2014

W związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę uległy zwiększeniu opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz egzaminów na uprawnienia budowlane. Za całość procesu przy pozytywnym wyniku egzaminu należy więc zapłacić 1680 zł W przypadku konieczności ponownego podejścia do egzaminu ustnego jego koszt będzie wynosił 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przypomnijmy,…

Egzaminy na uprawnienia budowlane 2014 – Terminy

Posted on: 23 February 2014

Informujemy, iż egzamin pisemny ( testowy) na uprawnienia budowlane w jesiennej sesji egzaminacyjnej odbędzie się w dniu 21.11.2014  we wszystkich Okręgowych Izbach Inżynierów. Terminy oraz godziny egzaminów ustnych zostaną podane indywidualnie w zaproszeniu na egzamin.

Wykaz przepisów na egzamin na uprawnienia – Wiosna 2014

Posted on: 29 January 2014

Na stronach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa opublikowany został wykaz przepisów wymaganych na egzaminach na uprawnienia budowlane w sesji egzaminacyjnej WIOSNA 2014. W zestawieniu figurują 163 ustawy i rozporządzenia wraz z określeniem wymaganego stopnia znajomości dla poszczególnych rodzajów i specjalności uprawnień.

Koszyk

Posted on: 26 January 2014

Statystyki PIIB w 2012 roku

Posted on: 7 August 2013

Prezentujemy statystyki dotyczące liczebności członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz szczegóły dotyczące struktur organizacyjnych w 2012 roku. źródło: PIIB

Pliki cookie

Posted on: 22 March 2013

Jesteśmy bardzo zainteresowani poznaniem, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych w tym serwisie. Jeżeli się na to zgodzisz, zachowamy na Twoim komputerze tzw. plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o klikaniu z Twojego komputera. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.…

Budżet PIIB na rok 2013 czyli na co idą pieniądze ze składek

Posted on: 21 March 2013

Jak co roku Polska Izba Inżynierów opublikowała założenia budżetowe na rok 2013. Możemy się z niego dowiedzieć między innymi: Jak nietrudno się domyślić głównym źródłem przychodów Izby są nasze składki członkowskie, które w sumie stanowią 8 244 000,00 zł ( 114500 członków x 72zł/rok ). Ponadto dochód stanowią opłaty za…

Darmowy dostęp do norm budowlanych dla członków PIIB

Posted on: 21 March 2013

Polska Izba Inżynierów Budownictwa udostępniła dostęp online do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm związanych z budownictwem. Dostęp jest darmowy dla wszystkich członków Izby i odbywa się online poprzez portal członkowski PIIB. (link)

PIIB – Podwyżka składek członkowskich w 2013 roku

Posted on: 11 March 2013

W dniach 6 i 7 lipca 2012 odbył się XI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W czasie obrad podsumowano działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w roku 2011, Krajowa Rada otrzymała absolutorium oraz ustalono wysokość składek członkowskich na rok 2013 r. W czasie dwudniowych obrad PIIB dokonano podsumowania działalności…

PIIB przeciwko planom deregulacji

Posted on: 11 March 2013

Polska Izba Inżynierów Budownictwa wraz z członkami Grupy B-8 wyraziła sprzeciw w związku z propozycją drugiej transzy deregulacji zawodów, obejmującej zawody: budowlane, finansowe i transportowe. Swoje niezadowolenie członkowie Grupy B-8 wyrazili w pismach do Premiera RP Donalda Tuska i przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Zygmunta Niewiadomskiego. Członkowie Grupy B-8 w piśmie do…

Druga transza deregulacji – Planowane zmiany w uprawnieniach budowlanych

Posted on: 8 March 2013

Ministerstwo Sprawiedliwości w dniu 02.10.2012 opublikowało projekt ustawy ułatwiającej dostęp do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych zwany "drugą transzą deregulacyjną". Planowane zmiany  obejmuje zawody, których regulacja pozostaje w dyspozycji Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Projektowane zmiany dotyczące uprawnień budowlanych: Uprawnienia budowlane będą udzielane w specjalnościach:…

Egzaminy na uprawnienia budowlane 2012 – Zdawalność i statystyki

Posted on: 2 March 2013

Jak podała Polska Izba Inżynierów budownictwa do egzaminu na uprawnienia budowlane w 2012 roku przystąpiło w obydwu sesjach 5778 kandydatów. Pomyślnie przez egzamin testowy i ustny przeszło 4921 inżynierów. Do egzaminu przystąpiło 2986 kandydatów, z czego egzamin z wynikiem pozytywnym zakończyło 2457 osób. Zdawalność egzaminu testowego wyniosła ponad 90%. Gorsze…

Kodeks postępowania administracyjnego 2014

Posted on: 1 March 2013

Aktualny na rok 2014 tekst ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

Posted on: 1 March 2013

Aktualny na rok 2013 tekst Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Rozporzadzenie określa przepisy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – 2014

Posted on: 28 February 2013

Aktualny na rok 2014 tekst ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporzadzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i związane z nimi urzadzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowe, zapewniajace…

Prawo budowlane 2014 – tekst jednolity

Posted on: 20 February 2013

Aktualny tekst ustawy z dnia 9 lipca 1994 Prawo Budowlane. Akt posiada tekst jednolity.     Ustawa – Prawo budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Dlaczego Izba wymaga znajomości nieaktualnych przepisów?

Posted on: 19 February 2013

Dnia 10.01.2013 jak co roku na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pojawił się wykaz przepisów, których znajomość będzie wymagana na najbliższym egzaminie na uprawnienia budowlane ( sesja Wiosna 2013). Naszą uwagę zwróciły dwie pozycje w w/w wykazie: Nr 97 - Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach      …

Egzaminy na uprawnienia budowlane 2013 – Terminy

Posted on: 13 February 2013

Egzamin pisemny ( testowy) na uprawnienia budowlane odbędzie się w dniu 17.05.2013 we wszystkich Okręgowych Izbach Inżynierów. Terminy oraz godziny egzaminów ustnych zostaną podane indywidualnie w zaproszeniu na egzamin.

Przykładowe pytania na egzamin testowy na uprawnienia budowlane

Posted on: 13 February 2013

Zbiór 500 przykładowych pytań na egzamin testowy na uprawnienia budowlane opublikowany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Ostatnia aktualna wersja ze stanem prawnym na 01.07.2014

Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane

Posted on: 13 February 2013

UPRAWNIENIA BUDOWLANE w specjalnościach i zakresach należących do kompetencji Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów SPECJALIZACJE TECHNICZNO-BUDOWLANE określone w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa…

Wykaz norm na egzamin

Posted on: 13 February 2013

Wykaz norm, instrukcji i poradników, opublikowany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, których znajomość jest wymagana na egzaminach na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2014. A – architektonicznej, B – konstrukcyjno-budowlanej, D – drogowej, M – mostowej, S – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i…

Egzamin na uprawnienia budowlane JESIEŃ 2014 – komplet aktów prawnych

Posted on: 10 February 2013

W związku ze zbliżającym się egzaminem przygotowaliśmy komplet aktualnych aktów prawnych wymaganych na egzaminie na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej w roku 2014. Zestaw przygotowany został na podstawie wymagań, które każdorazowo publikuje Polska Izba Inżynierów Budownictwa (pobierz).     Widok ekranu głównego   Widok folderu z ustawami

Egzamin jesień 2014 – wykaz wymaganych aktów prawnych

Posted on: 9 February 2013

Prezentujemy zbiór aktów prawnych wymaganych na egzaminie na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2014. Wykaz przygotowany został na podstawie listy wymaganych aktów prawnych opublikowanych przez PIIB. Corocznie PIIB publikuje wymagania w formie pliku PDF, w którym zestawione są wszystkie akty prawne dla wszystkich specjalności i rodzajów uprawnień, co jest sporym…

Uprawnienia Budowlane – Program do nauki na egzamin

Posted on: 16 May 2012

Program UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2014 przeznaczony jest dla kandydatów przygotowujących się do egzaminu na uprawnienia budowlane w każdej specjalności. Umożliwia przyswojenie i sprawdzenie znajomości aktów prawnych, skracając tym samym czas poświęcony na naukę i znacznie usprawniając jej proces. Program jako uzupełnienie nauki, polecamy także kandydatom ubiegającym się o uprawnienia architektoniczne. Na…

Rząd chce zlikwidować uprawnienia budowlane

Posted on: 15 January 2012

"Rzeczpospolita" dotarła do rządowych planów deregulacyjnych, zapowiadanych w expose premiera Tuska. Wynika z nich, że połowa regulowanych zawodów zostanie otwarta. Dostępu do kariery nie będą blokować organizacje branżowe. Zakłada się, że na koniec studiów absolwenci będą zdawać specjalne egzaminy państwowe, które automatycznie dadzą im prawo rozpoczęcia kariery w zawodach regulowanych.…

Zdobycie uprawnień budowlanych będzie kosztowało więcej

Posted on: 15 January 2012

Od nowego roku rosną opłaty za postępowanie kwalifikacyjne do uzyskania uprawnień budowlanych. Od tej pory kandydaci będą musieli przeznaczyć na ten cel aż 1500zł. Oczywiście pod warunkiem, że przebrną przez proces egzaminacyjny " za jednym podejściem". Przypomnijmy, wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne jest określona w § 13 ust. 1  Rozporządzenia…

Copyright: UprawnieniaBudowlane.pl 2011-2015 UPRAWNIENIA BUDOWLANE i ARCHITEKTONICZNE - Egzamin na uprawnienia budowlane, książka praktyki zawodowej, dziennik praktyki, prawo budowlane, uprawnienia architektoniczne, uprawnienia elektryczne, uprawnienia sanitarne, uprawnienia sep, uprawnienia projektowe, przykładowe pytania i odpowiedzi na egzamin, zdawalność i wyniki egzaminów, kursy i szkolenia, jak wypełniać książkę praktyk, prawo budowlane, testy na uprawnienia budowlane, kurs przygotowawczy
Okręgowe Izby: Szczecin, Poznań, Olsztyn, Kielce, Katowice, Gdańsk, Białystok, Rzeszów, Opole, Warszawa, Kraków, Łódź, Gorzów Wielkopolski, Lublin, Bydgoszcz, Wrocław