Informacje i porady

Wyniki wyszukiwania dla: o

Results 1 - 50 of 109 Page 1 of 3
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

Egzamin na uprawnienia budowlane jesień 2014 … czyli jeden wielki chaos

Posted on: 9 September 2014

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych w założeniu miała przynieść wiele korzyści absolwentom oraz młodym pracownikom rozpoczynającym swą karierę na rynku pracy likwidując bariery administracyjne. Na chwilę obecną jednak wygląda na to, iż likwidacja poszła za daleko gdyż wraz z wejściem…

Największe firmy budowlane w Polsce

Posted on: 14 June 2014

Przedstawiamy ranking największych firm budowlanych w Polsce. Na pierwszym miejscu Budimex S.A z przychodami na poziomie ponad 6 mld złotych.

Rewolucja w uprawnieniach 2014 – ustawa deregulacyjna zatwierdzona

Posted on: 31 May 2014

Prezydent podpisał w piątek 30.05.2014 ustawę  o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Dotyczy ona 82 profesji technicznych w tym: architektów, urbanistów oraz inżynierów budownictwa. Głównym założeniem rozwiązań przyjętych w ustawie jest ułatwienie i przyśpieszenie drogi do uzyskania uprawnień budowlanych umożliwiających wykonywanie zawodu.     Ustawa wejdzie w życie po…

Uprawnienia budowlane znów dla techników i mistrzów w 2014 roku

Posted on: 31 May 2014

30 maja 2014 prezydent RP podpisał ustawę o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, tzw. ustawę deregulacyjną. Jedną z głównych jej założeń jest wprowadzenie możliwości zdobywania wykonawczych uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie przez techników oraz mistrzów. Zatem technicy i mistrzowie ruszajcie do okręgowych izb po nowe uprawnienia! Więcej o…

23 Sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane już za nami – Wiosna 2014

Posted on: 20 May 2014

Szesnastego maja 2014 roku wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa w Polsce rozpoczęła się wiosenna sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane. Okręgowe komisje kwalifikacyjne zakwalifikowały do niej około 3000 kandydatów w kraju. Liczba kandydatów, chętnych do zdobycia uprawnień budowlanych w XXIII wiosennej sesji egzaminacyjnej, jest porównywalna z poprzednimi sesjami, np. w XXI sesji egzaminacyjnej zakwalifikowano 2550 nowych…

Na jakiej uczelni studiować budownictwo lub architekturę – ranking uczelni 2013

Posted on: 6 May 2014

Prezentujemy ogólnopolski ranking uczelni wyższych opracowany przez miesięcznik Perspektywy, który obrazuje poziom nauczania i warunki do studiowania dla kierunków Architektura, Urbanistyka i Budwnictwo. Ranking pochodzi z roku 2013.

Prawo budowlane 2014 – tekst jednolity

Posted on: 25 February 2014

Aktualny ujednolicony tekst ustawy z dnia 9 lipca 1994 Prawo Budowlane.     Ustawa – Prawo budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Zdobycie uprawnień budowlanych w 2014 roku będzie kosztowało więcej

Posted on: 23 February 2014

W związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę uległy zwiększeniu opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz egzaminów na uprawnienia budowlane. Za całość procesu przy pozytywnym wyniku egzaminu należy więc zapłacić 1680 zł W przypadku konieczności ponownego podejścia do egzaminu ustnego jego koszt będzie wynosił 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przypomnijmy,…

Egzaminy na uprawnienia budowlane 2014 – Terminy

Posted on: 23 February 2014

Informujemy, iż egzamin pisemny ( testowy) na uprawnienia budowlane w jesiennej sesji egzaminacyjnej odbędzie się w dniu 21.11.2014  we wszystkich Okręgowych Izbach Inżynierów. Terminy oraz godziny egzaminów ustnych zostaną podane indywidualnie w zaproszeniu na egzamin.

Wykaz przepisów na egzamin na uprawnienia – Wiosna 2014

Posted on: 29 January 2014

Na stronach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa opublikowany został wykaz przepisów wymaganych na egzaminach na uprawnienia budowlane w sesji egzaminacyjnej WIOSNA 2014. W zestawieniu figurują 163 ustawy i rozporządzenia wraz z określeniem wymaganego stopnia znajomości dla poszczególnych rodzajów i specjalności uprawnień.

Koszyk

Posted on: 26 January 2014

Statystyki PIIB w 2012 roku

Posted on: 7 August 2013

Prezentujemy statystyki dotyczące liczebności członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz szczegóły dotyczące struktur organizacyjnych w 2012 roku. źródło: PIIB

Pliki cookie

Posted on: 22 March 2013

Jesteśmy bardzo zainteresowani poznaniem, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych w tym serwisie. Jeżeli się na to zgodzisz, zachowamy na Twoim komputerze tzw. plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o klikaniu z Twojego komputera. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.…

Budżet PIIB na rok 2013 czyli na co idą pieniądze ze składek

Posted on: 21 March 2013

Jak co roku Polska Izba Inżynierów opublikowała założenia budżetowe na rok 2013. Możemy się z niego dowiedzieć między innymi: Jak nietrudno się domyślić głównym źródłem przychodów Izby są nasze składki członkowskie, które w sumie stanowią 8 244 000,00 zł ( 114500 członków x 72zł/rok ). Ponadto dochód stanowią opłaty za…

Darmowy dostęp do norm budowlanych dla członków PIIB

Posted on: 21 March 2013

Polska Izba Inżynierów Budownictwa udostępniła dostęp online do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm związanych z budownictwem. Dostęp jest darmowy dla wszystkich członków Izby i odbywa się online poprzez portal członkowski PIIB. (link)

PIIB – Podwyżka składek członkowskich w 2013 roku

Posted on: 11 March 2013

W dniach 6 i 7 lipca 2012 odbył się XI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W czasie obrad podsumowano działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w roku 2011, Krajowa Rada otrzymała absolutorium oraz ustalono wysokość składek członkowskich na rok 2013 r. W czasie dwudniowych obrad PIIB dokonano podsumowania działalności…

PIIB przeciwko planom deregulacji

Posted on: 11 March 2013

Polska Izba Inżynierów Budownictwa wraz z członkami Grupy B-8 wyraziła sprzeciw w związku z propozycją drugiej transzy deregulacji zawodów, obejmującej zawody: budowlane, finansowe i transportowe. Swoje niezadowolenie członkowie Grupy B-8 wyrazili w pismach do Premiera RP Donalda Tuska i przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Zygmunta Niewiadomskiego. Członkowie Grupy B-8 w piśmie do…

Druga transza deregulacji – Planowane zmiany w uprawnieniach budowlanych

Posted on: 8 March 2013

Ministerstwo Sprawiedliwości w dniu 02.10.2012 opublikowało projekt ustawy ułatwiającej dostęp do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych zwany "drugą transzą deregulacyjną". Planowane zmiany  obejmuje zawody, których regulacja pozostaje w dyspozycji Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Projektowane zmiany dotyczące uprawnień budowlanych: Uprawnienia budowlane będą udzielane w specjalnościach:…

Egzaminy na uprawnienia budowlane 2012 – Zdawalność i statystyki

Posted on: 2 March 2013

Jak podała Polska Izba Inżynierów budownictwa do egzaminu na uprawnienia budowlane w 2012 roku przystąpiło w obydwu sesjach 5778 kandydatów. Pomyślnie przez egzamin testowy i ustny przeszło 4921 inżynierów. Do egzaminu przystąpiło 2986 kandydatów, z czego egzamin z wynikiem pozytywnym zakończyło 2457 osób. Zdawalność egzaminu testowego wyniosła ponad 90%. Gorsze…

Kodeks postępowania administracyjnego 2014

Posted on: 1 March 2013

Aktualny na rok 2014 tekst ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

Posted on: 1 March 2013

Aktualny na rok 2013 tekst Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Rozporzadzenie określa przepisy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – 2014

Posted on: 28 February 2013

Aktualny na rok 2014 tekst ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporzadzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i związane z nimi urzadzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowe, zapewniajace…

Prawo budowlane 2014 – tekst jednolity

Posted on: 20 February 2013

Aktualny tekst ustawy z dnia 9 lipca 1994 Prawo Budowlane. Akt posiada tekst jednolity.     Ustawa – Prawo budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Dlaczego Izba wymaga znajomości nieaktualnych przepisów?

Posted on: 19 February 2013

Dnia 10.01.2013 jak co roku na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pojawił się wykaz przepisów, których znajomość będzie wymagana na najbliższym egzaminie na uprawnienia budowlane ( sesja Wiosna 2013). Naszą uwagę zwróciły dwie pozycje w w/w wykazie: Nr 97 - Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach      …

Egzaminy na uprawnienia budowlane 2013 – Terminy

Posted on: 13 February 2013

Egzamin pisemny ( testowy) na uprawnienia budowlane odbędzie się w dniu 17.05.2013 we wszystkich Okręgowych Izbach Inżynierów. Terminy oraz godziny egzaminów ustnych zostaną podane indywidualnie w zaproszeniu na egzamin.

Przykładowe pytania na egzamin testowy na uprawnienia budowlane

Posted on: 13 February 2013

Zbiór 500 przykładowych pytań na egzamin testowy na uprawnienia budowlane opublikowany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Ostatnia aktualna wersja ze stanem prawnym na 01.07.2014

Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane

Posted on: 13 February 2013

UPRAWNIENIA BUDOWLANE w specjalnościach i zakresach należących do kompetencji Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów SPECJALIZACJE TECHNICZNO-BUDOWLANE określone w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa…

Wykaz norm na egzamin

Posted on: 13 February 2013

Wykaz norm, instrukcji i poradników, opublikowany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, których znajomość jest wymagana na egzaminach na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2014. A – architektonicznej, B – konstrukcyjno-budowlanej, D – drogowej, M – mostowej, S – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i…

Egzamin na uprawnienia budowlane JESIEŃ 2014 – komplet aktów prawnych

Posted on: 10 February 2013

W związku ze zbliżającym się egzaminem przygotowaliśmy komplet aktualnych aktów prawnych wymaganych na egzaminie na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej w roku 2014. Zestaw przygotowany został na podstawie wymagań, które każdorazowo publikuje Polska Izba Inżynierów Budownictwa (pobierz).  Widok ekranu głównego    Widok folderu z ustawami

Egzamin jesień 2014 – wykaz wymaganych aktów prawnych

Posted on: 9 February 2013

Prezentujemy zbiór aktów prawnych wymaganych na egzaminie na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2014. Wykaz przygotowany został na podstawie listy wymaganych aktów prawnych opublikowanych przez PIIB. Corocznie PIIB publikuje wymagania w formie pliku PDF, w którym zestawione są wszystkie akty prawne dla wszystkich specjalności i rodzajów uprawnień, co jest sporym…

Uprawnienia Budowlane – Program do nauki na egzamin

Posted on: 16 May 2012

Program UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2014 przeznaczony jest dla kandydatów przygotowujących się do egzaminu na uprawnienia budowlane w każdej specjalności. Umożliwia przyswojenie i sprawdzenie znajomości aktów prawnych, skracając tym samym czas poświęcony na naukę i znacznie usprawniając jej proces. Program jako uzupełnienie nauki, polecamy także kandydatom ubiegającym się o uprawnienia architektoniczne. Na…

Rząd chce zlikwidować uprawnienia budowlane

Posted on: 15 January 2012

"Rzeczpospolita" dotarła do rządowych planów deregulacyjnych, zapowiadanych w expose premiera Tuska. Wynika z nich, że połowa regulowanych zawodów zostanie otwarta. Dostępu do kariery nie będą blokować organizacje branżowe. Zakłada się, że na koniec studiów absolwenci będą zdawać specjalne egzaminy państwowe, które automatycznie dadzą im prawo rozpoczęcia kariery w zawodach regulowanych.…

Zdobycie uprawnień budowlanych będzie kosztowało więcej

Posted on: 15 January 2012

Od nowego roku rosną opłaty za postępowanie kwalifikacyjne do uzyskania uprawnień budowlanych. Od tej pory kandydaci będą musieli przeznaczyć na ten cel aż 1500zł. Oczywiście pod warunkiem, że przebrną przez proces egzaminacyjny " za jednym podejściem". Przypomnijmy, wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne jest określona w § 13 ust. 1  Rozporządzenia…

Egzamin na uprawnienia budowlane 2012 – terminy

Posted on: 5 January 2012

Informujemy, że egzamin pisemny (testowy) na uprawnienia budowlane w wiosennej sesji egzaminacyjnej odbędzie się w dniu 25.05.2012. Termin składania dokumentów zależy od Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i zwykle przypada na luty 2012. Adresy Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa Sprawdź Do jakiej izby przynależysz? Sprawdź Jak wypełnić książkę praktyk zawodowej? Zobacz Wzór…

Prawo budowlane – tekst jednolity 2012

Posted on: 5 January 2012

Przedstawiamy Ustawę Prawo Budowlane, tekst ujednolicony na rok 2012.   *ujednolicenie przez GUNB

Egzamin na uprawnienia – jesień 2011 – statystyki

Posted on: 2 January 2012

2260 osób w całym kraju pomyślnie zdało egzamin na uprawnienia budowlane w czasie jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2011 r. W niektórych okręgowych izbach wręczono już decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych. Do pierwszego etapu II sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane w 2011 r., czyli testu pisemnego przystąpiło w całym kraju ponad…

Egzamin na uprawnienia budowlane – jesień 2011

Posted on: 5 December 2011

25 listopada o godz. 10.00 rozpoczęły się we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa w kraju egzaminy na uprawnienia budowlane. Okręgowe komisje kwalifikacyjnej zakwalifikowały do nich 2890 osób. Jesienna sesja egzaminacyjna tradycyjnie już odbywa się w listopadzie. Rozpoczyna się od testu pisemnego i osoby, którym uda się go zdać, mogą następnie…

Akty prawne na egzamin na Uprawnienia Budowlane 2011

Posted on: 1 October 2011

Prezentujemy zbiór ustaw i rozporządzeń wymaganych na egzaminie na uprawnienia budowlane. Zbiór przygotowany dla jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku 2011. Zawiera 47  najważniejszych aktów prawnych z zakresu: budownictwa w tym: prawa budowlanego, przepisów techniczno budowlanych i wyrobów budowlanych bezpieczeństwa i higieny pracy normalizacji i polskich norm ochrony środowiska i zabytków…

Zadania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Posted on: 17 August 2011

Do zadań Izby jako samorządu zawodowego należy reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków, a w szczególności: - realizacja zadań określonych w art. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 5, poz. 42 z 2001 r. z późniejszymi zmianami),…

Wypełniona książka praktyki zawodowej – wzór

Posted on: 22 July 2011

W związku z licznymi pytaniami w sprawie wypełniania dziennika praktyk prezentujemy wypełnioną książkę praktyki zawodowej dla uprawnień wykonawczych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Wzór  został przygotowany na bazie książki pozytywnie zweryfikowanej przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną w 2010 roku. Książka składa się z 2 części: Praktyka została odbyta na trzech budowach : Nazwy…

Egzamin na uprawnienia budowlane wiosna 2011- zdawalność

Posted on: 16 July 2011

Ponad 2250 osób w całym kraju pomyślnie zdało egzamin na uprawnienia budowlane w czasie wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2011 r. Średnia zdawalność wyniosła ok. 87%. Do pierwszego etapu wiosennej sesji egzaminacyjnej, czyli testu pisemnego przystąpiło w całym kraju ok. 2600 osób zainteresowanych. Podobnie, jak w sesjach poprzednich, najwięcej osób pisało…

Ciekawe statystyki uprawnień budowlanych w 2010

Posted on: 20 June 2011

Ciekawe statystyki na temat osób posiadających uprawnienia budowlane i zrzeszonych w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. STATYSTYKI: * PIIB ma 114 010 członków zarejestrowanych w 16 okręgowych izbach według danych z 31 grudnia 2010 r. Najliczniejsza jest izba mazowiecka licząca 17 186 osób, najmniej członków skupia izba opolska – 2 637.…

Uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej dla studiujących na kierunku Transport

Posted on: 6 June 2011

Zgodnie z wprowadzonym  dnia 21 kwietnia 2011r.  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  zmieniającym  rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2011r.) absolwenci kierunku Transport o specjalności „Drogi Kolejowe” mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane przewidziane dla specjalności kolejowych. To bardzo dobra wiadomość dla studentów i…

Jak sprawdzić uprawnienia architektoniczne?

Posted on: 31 May 2011

Przy wpisywaniu do książki praktyki zawodowej często pojawia się problem określenia czy osoba będąca opiekunem praktyki posiada wymaganie uprawnienia budowlane architektoniczne. Można to bardzo łatwo zweryfikować: KLIKNIJ   Dostępne są wyszukiwania wg. Nazwiska, Numeru wpisu oraz Izby Architektów.

Spisy treści ustaw na ustny egzamin na uprawnienia budowlane

Posted on: 20 May 2011

Poniżej zamieszczamy spisy treści głównych ustaw i rozporządzeń, które bardzo przyspieszają wyszukiwanie podczas egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane. Spisy: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z…

Za dużo teorii za mało praktyki – opinia o uczelniach technicznych

Posted on: 16 May 2011

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród osób ubiegających się o uprawnienia budowlane na temat jakości i zakresu kształcenia na uczelniach technicznych. Za mało praktyk, brak zagadnień dotyczących rynku pracy oraz zagadnień właściwych dla kadry kierowniczej – to zarzuty, jakie stawiają programom nauczania realizowanym przez polskie uczelnie techniczne ich absolwenci. Dowiedzieć się tego…

Uprawnienia budowlane 2011 – sesja wiosenna

Posted on: 16 May 2011

13 maja o godz. 10.00 rozpoczęły się we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa w kraju egzaminy na uprawnienia budowlane. Okręgowe komisje kwalifikacyjnej zakwalifikowały do nich 2896 osób. Pierwsza w tym roku sesja egzaminacyjna tradycyjnie już odbywa się w maju. Rozpoczyna się od testu pisemnego i osoby, którym uda się go…

Regulamin świadczenia pomocy technicznej

Posted on: 9 May 2011

Niniejszy regulamin dotyczy świadczenia usług POMOCY TECHNICZNEJ dla oprogramowania produkowanego przez firmę BUDOSYSTEM, os. Nad Sołą 1/19 , 32-650 Kęty, zwaną dalej PRODUCENTEM. POMOC TECHNICZNA świadczona jest przez PRODUCENTA na rzeczy UŻYTKOWNIKA oprogramowania. UŻYTKOWNIKIEM jest osoba fizyczna, firma lub instytucja, która zainstalowała i używa oprogramowanie na swoich komputerach lub firma,…

Regulamin sprzedaży usług/towarów i realizacji zamówień

Posted on: 9 May 2011

Niniejszy regulamin określa sposób sprzedaży oraz składania i realizacji zamówień na usługi oferowane przez firmę BUDOSYSTEM os. Nad Sołą 1/19, 32-650 Kęty , Polska zwanej dalej PRODUCENTEM. PRODUCENT jest właścicielem i administratorem stron internetowych www.uprawnieniabudowlane.pl, dalej zwanych STRONAMI PRODUCENTA oraz dostarczycielem oferowanych za ich pośrednictwem usług. Usługi są sprzedawane przez…

W jakim województwie egzamin na uprawnienia budowlane

Posted on: 20 April 2011

Coraz więcej osób zwraca się do redakcji z pytaniem o możliwość zdawania egzaminu na uprawnienia budowlane w województwie innym niż to , w którym pobrały książkę praktyki zawodowej: " Witam! Jestem zameldowana na stałe w Bielsku-Białej, trzy lata temu złozyłam wniosek na książkę praktyki zawodowej w Śląskiej Izbie Inżynierów. Od…

Copyright: UprawnieniaBudowlane.pl 2011-2014 UPRAWNIENIA BUDOWLANE i ARCHITEKTONICZNE - Egzamin na uprawnienia budowlane, książka praktyki zawodowej, dziennik praktyki, prawo budowlane, uprawnienia architektoniczne, uprawnienia elektryczne, uprawnienia sanitarne, uprawnienia sep, uprawnienia projektowe, przykładowe pytania i odpowiedzi na egzamin, zdawalność i wyniki egzaminów, kursy i szkolenia, jak wypełniać książkę praktyk, prawo budowlane, testy na uprawnienia budowlane, kurs przygotowawczy
Okręgowe Izby: Szczecin, Poznań, Olsztyn, Kielce, Katowice, Gdańsk, Białystok, Rzeszów, Opole, Warszawa, Kraków, Łódź, Gorzów Wielkopolski, Lublin, Bydgoszcz, Wrocław